186/2020

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020

Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetukseen (1444/2007) väliaikaisesti uusi 5 a § seuraavasti:

5 a §
Ruokaraha erityisistä palvelusolosuhteista johtuvan vapautuksen ajalta

Asevelvolliselle maksetaan ruokarahaa 13,50 euroa jokaiselta sellaiselta vuorokaudelta, jonka hän on erityisten palvelusolosuhteiden takia määrättynä palveluspaikan ulkopuolelle ja jonka aikana hänelle ei järjestetä asevelvollisuuslain 100 §:n 1 momentissa tarkoitettua muonitusta.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2020.

Tätä asetusta sovelletaan 13 päivästä maaliskuuta 2020.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Hallitussihteeri
Perttu Wasenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.