171/2020

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 55 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksestä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1267/2015) 55 § seuraavasti:

55 §
Valmiusasiat

Kansliapäällikkö vastaa ministeriön valmiusasioista ja hallinnonalan valmiustavoitteiden valmistelusta.

Kansliapäällikön apuna toimii valmiuspäällikköryhmä, joka:

1) avustaa kansliapäällikköä varautumisen ja kriisijohtamisen toteuttamisessa;

2) osallistuu valtioneuvoston varautumisyhteistyöhön; ja

3) huolehtii muista kansliapäällikön määräämistä valmiusasioista.

Valmiuspäällikköryhmä raportoi tässä pykälässä tarkoitetusta toiminnastaan kansliapäällikölle.

Valmiuspäällikköryhmän apuna toimii valmiussihteeriryhmä, joka avustaa valmiuspäällikköryhmää.

Valmiuspäällikköryhmän, valmiussihteeriryhmän ja ryhmien jäsenten sijaiset määrää kansliapäällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.