146/2020

Helsingissä 27.3.2020

Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valmiuslain (1552/2011) 118 §:n nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään valmiuslain (1552/2011) 118 §:ssä tarkoitetuista poikkeusoloissa käyttöönotettavista liikkumisrajoituksista.

2 §

Muualla kuin Uudellamaalla olevat henkilöt eivät saa tulla Uudenmaan maakuntaan. Uudenmaan maakunnassa olevat henkilöt eivät saa poistua Uudenmaan maakunnasta.

Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Edellä 1 momentissa säädettyjä kieltoja ei sovelleta, jos liikkuminen on välttämätöntä:

1) viranomaistoiminnassa;

2) työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi;

3) varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tai

4) lähiomaisen hoivan tarpeen, kuoleman tai kuolemanvaaran vuoksi, lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisen taikka muun niihin merkitykseltään rinnastuvan painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Edellä 3 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna painavana henkilökohtaisena syynä ei voida pitää vapaa-ajan matkustusta.

Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta liikkumisen määränpäästä ja tarkoituksesta.

Poliisi ei saa estää 3 momentissa säädettyyn välttämättömään syyhyn vetoavan henkilön liikkumista.

3 §

Tässä asetuksessa säädetyn liikkumiskiellon tai –rajoituksen rikkomisen rangaistavuudesta säädetään valmiuslain 133 §:ssä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2020. Asetus on voimassa 19 päivään huhtikuuta 2020.

Helsingissä 27.3.2020

Pääministeri
Sanna Marin

Alivaltiosihteeri
Timo Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.