123/2020

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 54 d §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1397/2019:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään tarkemmin elintarvikelain (23/2006) 54 d §:ssä tarkoitetusta nimisuojatuotteen rekisteröimisestä ja valmistuksesta ilmoittamisesta.

2 §
Nimisuojatuotteen rekisteröiminen

Kansallisessa vastaväitemenettelyssä vastaväite on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun nimisuojatuotteiden rekisteröintiä koskeva hakemus on julkaistu Ruokaviraston internet-sivuilla.

3 §
Ilmoitus rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta

Rekisteröityä nimisuojatuotetta valmistavan elintarvikealan toimijan on ennen tuotteiden markkinoille saattamisen aloittamista ilmoitettava tuotteen nimi ja valmistuspaikka. Ilmoitus voidaan antaa elintarvikelain 13–15 §, 22 ja 22 a § mukaisten ilmoitusten yhteydessä tai erillisenä ilmoituksena. Ilmoituksen tulee sisältää tieto siitä, mistä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukaisesta laatujärjestelmästä on kyse.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2020. Tällä asetuksella kumotaan nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1153/2014).

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.