82/2020

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2020

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2020 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1129/2017:

1 §

Verovuoden 2020 ennakonpidätysten, kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2020 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtion verojen osuus 29,52 %
Kunnallisveron osuus 61,40 %
Kirkollisveron osuus 2,77 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
– sairaanhoitomaksun osuus 3,04 %
– päivärahamaksun osuus 3,27 %
3 §

Verovuodelta 2020 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten yksittäisten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2018 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2020 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2020 ja 1 päivän tammikuuta 2019 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2020 ja 1 päivän tammikuuta 2019 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2020 kirkollisveroprosenttia.

Ennen kuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta Kunnallisveron alennus, euroa
Naantali 430 000
4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2020 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2020 Helmikuu 2 329 000 000
Maaliskuu 2 378 000 000
Huhtikuu 2 514 000 000
Toukokuu 2 533 000 000
Kesäkuu 2 508 000 000
Heinäkuu 2 784 000 000
Elokuu 2 632 000 000
Syyskuu 2 431 000 000
Lokakuu 2 422 000 000
Marraskuu 2 432 000 000
Joulukuu 2 462 000 000
2021 Tammikuu 2 702 000 000

Työnantajan sairausvakuutusmaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2020 Helmikuu   91 150 000
Maaliskuu   97 040 000
Huhtikuu 104 580 000
Toukokuu 108 560 000
Kesäkuu 106 370 000
Heinäkuu 123 460 000
Elokuu 110 910 000
Syyskuu 104 300 000
Lokakuu 100 350 000
Marraskuu 101 230 000
Joulukuu   99 710 000
2021 Tammikuu 103 900 000
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2020.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2020

Valtiovarainministeri
Katri Kulmuni

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.