80/2020

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2020

Puolustusministeriön asetus varusmiespalveluksessa ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien yhteismajoitusta koskevasta kokeilusta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) 3 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään määräaikaisesta kokeilusta, jonka aikana varusmiespalvelusta ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat majoitetaan joukko-osastoissa samoihin majoitustiloihin.

2 §
Kokeilussa mukana olevat joukko-osastot

Yhteismajoituskokeilu toteutetaan vähintään kahdessa joukko-osastossa kaikkien koulutusjaksojen aikana.

3 §
Yhteismajoituksen toteuttaminen

Yhteistuvissa tulee olla mahdollisimman tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Yhteismajoituskokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää kaikkien samassa yhteistuvassa majoittuvien kirjallista suostumusta. Suostumuksen antajalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilman perusteluja milloin tahansa.

Yhteismajoituskokeilu koskee ainoastaan majoittumista. Sosiaalitilat ovat miehille ja naisille erilliset.

4 §
Kokeilun seuranta ja arviointi

Pääesikunta seuraa kokeilun toteutumista sekä raportoi kokeilusta puolustusministe-riölle puolivuosittain tai muuten erikseen sovittavalla tavalla. Pääesikunta laatii puolustusministeriölle kokeilusta loppuraportin, joka sisältää toimenpidesuositukset ja kehittämisehdotukset.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2020

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Hallitusneuvos
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.