41/2020

Valamon luostarissa 28 päivänä marraskuuta 2012

Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen (174/2007) 36 §:n 1 ja 3 momentti, 39 §, 47 §:n 2 momentti, 50 §:n, 72 § 2 momentti ja 131 §

36 §
Puheoikeus

Palvelukeskuksen johtajalla ja palvelukeskuksen lakimiehellä on puheoikeus kirkolliskokouksen istunnossa.


Kirkolliskokouksen puheenjohtajilla, palvelukeskuksen johtajalla ja palvelukeskuksen lakimiehellä on puheoikeus valiokuntien istunnossa.


39 §
Valtakirjojen tarkistaminen

Palvelukeskuksen lakimiehen on tarkastettava kirkolliskokouksen edustajien valtakirjat

ennen kirkolliskokouksen alkamista.

47 §
Puheoikeus

Palvelukeskuksen lakimiehellä on toimivaltaansa kuuluvissa asioissa puheoikeus piispainkokouksessa.

50 §
Puheoikeus

Palvelukeskuksen johtajalla ja palvelukeskuksen lakimiehellä on puheoikeus kirkollishallituksen istunnossa.

72 §

Piispan tulee tehdä kokonaistarkastus hiippakuntansa seurakunnassa vähintään joka viides vuosi. Piispa voi lisäksi suorittaa hiippakuntansa seurakunnassa osittaisen tarkastuksen. Piispa määrää tarkastuksen ajan sekä avustajansa tarkastuksen laadun ja laajuuden mukaan. Piispa voi määrätä palvelukeskuksen johtajan, lakimiehen, taloudenhoitajan tai muun henkilön toimittamaan puolestaan tarkastuksen tai osan siitä.


131 §
Palvelukeskuksen johtaja ja lakimies

Palvelukeskuksen johtajalla tulee olla tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Palvelukeskuksen lakimiehellä tulee olla oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Palvelukeskuksen johtajan ja lakimiehen tulee olla ortodoksisen kirkon jäseniä.

Tämä päätös tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 2013.

Valamon luostarissa 28 päivänä marraskuuta 2012

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa LEO

Kirkolliskokouksen sihteeri
Harri Tajakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.