37/2020

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain (1414/2019) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain (1415/2019) voimaantulosäännöksen ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annetun lain (1416/2019) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta Tukholmassa 11 päivänä joulukuuta 2018 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 26 päivänä marraskuuta 2019 ja tasavallan presidentti 19 päivänä joulukuuta 2019. Hyväksymisestä on ilmoitettu Ruotsin ulkoministeriölle 2 päivänä tammikuuta 2020.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta annettu laki (1414/2019) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

4 §

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta annettu laki (1415/2019) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

5 §

Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettu laki (1416/2019) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2020

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Neuvotteleva virkamies
Eila Mustonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.