24/2020

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2020

Laki arvopaperimarkkinalain 18 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 18 luvun 1 § seuraavasti:

18 luku

Muutoksenhaku ja rangaistukset

1 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhakuun Finanssivalvonnan tämän lain nojalla tekemään päätökseen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia (808/2019), jollei Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä toisin säädetä. Hallinto-oikeuden on käsiteltävä tämän lain 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu asia kiireellisenä.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2020.

HE 55/2019
LaVM 2/2019
EV 67/2019

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Katri Kulmuni

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.