Säädökset alkuperäisinä: 2020

1275/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta
1274/2020
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1273/2020
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1272/2020
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021
1271/2020
Laki työttömyysturvalain 2 a luvun väliaikaisesta muuttamisesta
1270/2020
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
1269/2020
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
1268/2020
Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1267/2020
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1266/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta
1265/2020
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1264/2020
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1263/2020
Rehulaki
1262/2020
Laki laajakaistarakentamisen tuesta
1261/2020
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1260/2020
Laki painelaitelain 100 §:n muuttamisesta
1259/2020
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1258/2020
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 2 ja 26 d §:n muuttamisesta
1257/2020
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1256/2020
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1255/2020
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
1254/2020
Laki raideliikennelain muuttamisesta
1253/2020
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
1252/2020
Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta
1251/2020
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.