1596/2019

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2019

Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 51 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1566/2019, nojalla päättänyt:

1 §
Takaisinmaksun määräpäivä

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 51 §:n 5 momentissa tarkoitettu takaisinmaksu on tehtävä viimeistään alkuperäisen suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden huhtikuun 30 päivänä, jotta suorituksen maksajan verokauden veroa voidaan oikaista takaisin maksetusta suorituksesta toimitetun ennakonpidätyksen tai perityn lähdeveron osalta.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen takaisin maksetuista suorituksista toimitettuun ennakonpidätykseen ja perittyyn lähdeveroon.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2019

Pääjohtajan estyneenä ollessa, Strategiajohtaja
Arto Pirinen

Ylitarkastaja
Markus Kautto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.