1593/2019

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2016) 1 ja 2 §,

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

1 §
Avustusten käyttötarkoitukset

Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1087/2016), jäljempänä korjausavustuslaki, 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua avustusta voidaan myöntää sellaisessa asunnossa toteutettavaan toimenpiteeseen, jossa pysyvästi asuvaan ruokakuntaan kuuluu vähintään yksi vähintään 65-vuotias henkilö taikka henkilö, jolla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua avustusta voidaan myöntää kosteus- ja mikrobivaurioituneen tai muutoin sisäilmaongelmaisen asuinrakennuksen tai asunnon kuntotutkimuksiin ja tällaisen asuinrakennuksen tai asunnon perusparannuksen suunnitteluun.

2 §
Hyväksyttävät kustannukset

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen avustusten hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää toimenpiteen edellyttämien rakennustarvikkeiden ja rakennukseen kiinteästi asennettavien laitteiden hankintakustannukset, maksu liittymisestä vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöverkkoon sekä kustannukset arviointi-, tutkimus-, laatimis-, suunnittelu-, rakennus-, asennus-, katselmus-, säätö-, mittaus- ja purkutöistä sekä töiden valvonnasta, ei kuitenkaan laskennallista kustannusta omasta työstä tai vastikkeetta tehdystä työstä.

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun kuntotutkimuskustannuksiin myönnettävän avustuksen hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää kuntotutkimuksen suunnittelusta, kuntotutkimustöistä, tarvittavien näytteiden otosta ja näytteiden analysoinnista sekä tutkimusraportin laatimisesta aiheutuvat kustannukset. Hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää myös muut kuntotutkimukseen olennaisesti liittyvät kustannukset.

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävän avustuksen hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää suunnitelmien laatimisesta, katselmuksista ja muista suunnitteluun olennaisesti liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

5 a §
Kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävän avustuksen myöntämisen edellytykset

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun kuntotutkimuksen ja perusparannussuunnitelman on oltava pätevän henkilön tekemä.

Perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää avustusta vain, jos asuinrakennukselle tai asunnolle on tehty kuntotutkimus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Hallitussihteeri
Liisa Meritähti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.