1587/2019

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 3 §:n 4 momentin ja 7 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Eläinten hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2020 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 7 §:ssä tarkoitetun eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen.

2 §
Eläinten hyvinvointikorvausta koskevaan sitoumukseen valittavat toimenpiteet

Aktiiviviljelijä voi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antaessaan valita eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 4 §:ssä tarkoitettuja eläinlajikohtaisia toimenpiteitä. Eläinlajikohtaisia toimenpiteitä on valittava vähintään yksi.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.