1459/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 7 §:n 21 kohta, 8 §:n 10 kohta sekä 10 §:n 1, 2, 6 ja 7 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 21 kohta, 8 §:n 10 kohta ja 10 §:n 1, 2 ja 7 kohta asetuksessa 396/2017 sekä 10 §:n 6 kohta asetuksessa 367/2019, sekä

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 396/2017, uusi 11 kohta, 10 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 396/2017 ja 367/2019, uusi 8–10 kohta ja 11 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 209/2016 ja 184/2017, uusi 7 a kohta seuraavasti:

7 §
Valtionhallinnon kehittämisosasto

Valtionhallinnon kehittämisosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


21) aluehallintovirastojen tehtäviä ja tulosohjausta.

8 §
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


10) kunnallisen eläkejärjestelmän valvontaa ja rahoitusta;

11) kotikunnan määräytymistä.

10 §
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) julkisen hallinnon tiedonhallinnan yleistä kehittämistä ja ohjausta;

2) julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuuden yleistä ohjausta;


6) Digi- ja väestötietoviraston ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tehtäviä ja tulosohjausta;

7) julkisen hallinnon 1–6 kohdassa tarkoitettujen palvelujen ja palvelutuotannon varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden yleistä ohjausta;

8) tiedonhallintalautakunnan hallinnollisten asioiden valmistelua;

9) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), jäljempänä tiedonhallintalaki, mukaisten valtionhallinnon tiedonhallinnan muutoksia koskevien lausuntojen valmistelua;

10) julkisen hallinnon tiedonhallintaa sekä tieto- ja viestinteknisten palvelujen tuottamista koskevan yhteistyön koordinointia.

11 §
Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:


7 a) tiedonhallintalain mukaisia tiedonhallintayksikön ja toimialan ohjauksen tehtäviä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtiovarainministeri
Katri Kulmuni

Neuvotteleva virkamies
Karri Safo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.