1417/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Laki työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojelurahastolain (407/1979) 1 ja 2 §, sellaisena kuin niistä on 1 § osaksi laissa 168/1988, seuraavasti:

1 §
Työsuojelurahaston toiminta

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) perusteella vakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etuja palvelevan työsuojelun edistämiseksi on Työsuojelurahasto. Rahaston tehtävänä on myöntää varoja työsuojelututkimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietouden keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä työnantajien ja työntekijöiden välisten työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen.

Työsuojelurahaston tehtävänä on lisäksi tukea Työturvallisuuskeskus ry -nimisen yhdistyksen ylläpitämää Työturvallisuuskeskusta.

2 §
Työsuojelurahaston varat

Varojen siirtämisestä Työsuojelurahaston käyttöön säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain 233 §:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 82/2019
TyVM 3/2019
EV 33/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.