1343/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (666/2001) väliaikaisesti uusi 8 a § seuraavasti:

8 a §
Korkotuki vuokra-asuntojen korkotukilainoille

Poiketen siitä, mitä 8 §:n 1 momentissa säädetään, lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuu vuokra-asuntojen korkotukilainan korosta on 1,7 prosenttia. Perusomavastuun ylittävälle osalle maksettavaan korkotukeen sovelletaan 8 §:n 2–4 momenttia.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske korkotukilainoja, joiden kohteena on vuokratalo, jossa on vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetussa laissa (232/2002) tarkoitettuja osaomistusasuntoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimassaoloaikana korkotukilainoiksi hyväksyttyihin lainoihin myös asetuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Hallitussihteeri
Liisa Meritähti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.