1337/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 1 §:n 33 kohta ja 2 §:n 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu asetuksessa 414/2019 ja viimeksi mainittu asetuksessa 1333/2015,

muutetaan 1 §:n 32 ja 38 kohta sekä 2 §:n 9 ja 24 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 32 ja 38 kohta asetuksessa 414/2019 sekä 2 §:n 9 kohta asetuksessa 1333/2015 ja 24 kohta asetuksessa 996/2017, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 1333/2015, 704/2017 ja 996/2017, uusi 25 ja 26 kohta seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtäviä ovat:


32) julkisen hallinnon tiedonhallinnan, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleinen ohjaus ja kehittäminen, valtionhallinnon tiedonhallinnan muutosten arviointi sekä valtionhallinnon tiedonhallinnan yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittaminen;


38) väestökirjanpidon ohjaus ja kehittäminen;


2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:


9) Digi- ja väestötietovirasto;


24) Vimana Oy;

25) Gasgrid Finland Oy;

26) Suomen Kaasuverkko Oy.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtiovarainministeri
Katri Kulmuni

Neuvotteleva virkamies
Karri Safo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.