1335/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön annetun valtioneuvoston asetuksen (601/2016) 4 a §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1113/2016, seuraavasti:

4 a §
Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskeva hakemus

Tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa on oltava:


3) hakemuksen kohteena olevien tilojen haltijoiden yhteystiedot, jotka ovat asuntoyhteisön tiedossa sekä tieto asuntoyhteisön tiedossa olevasta, väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:ssä tarkoitetusta turvakiellosta;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Isamaria Mäkiaho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.