1310/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Ahvenanmaan vaalilain (Ålands författningssamling 2019:45) 17 §:ssä tarkoitetun äänioikeusrekisterin laatii ja sitä ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto siten kuin Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Digi- ja väestötietovirasto tarkemmin sopivat. Digi- ja väestötietovirasto hoitaa tähän liittyvät vaalirekisteriviranomaiselle kuuluvat tehtävät.

Digi- ja väestötietovirasto hoitaa myös ne tehtävät, jotka neuvoa-antavista kunnallisista kansanäänestyksistä annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 1998:20) 8 §:n mukaan kuuluvat vaalirekisteriviranomaiselle.

2 §

Rekisterihallinnon paikallisviranomaisena Ahvenanmaan valtionvirasto hoitaa ne tehtävät, jotka Ahvenanmaan vaalilain 18, 21, 22 ja 26–29 §:n mukaan kuuluvat vaalirekisteriviranomaiselle.

3 §

Maakunta maksaa 1 §:n 1 momentissa ja 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvat kustannukset siten kuin Ahvenanmaan maakunnan hallitus sekä Digi- ja väestötietovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto sopivat. Vastaavasti kyseinen kunta maksaa 1 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvat kustannukset.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu asetus (970/2019).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.