1291/2019

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen 4 §:n ja liitteen kohdan 2 muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen (1388/2018) 4 §:n 2 momentti ja liitteen kohta 2.1, sellaisena kuin niistä on liitteen kohta 2.1 asetuksessa 794/2019, seuraavasti:

4 §
Olosuhdekorvaus

Jos palvelussuhteessa oleva ei ole oikeutettu saamaan siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetulta taholta erityisten kustannusten tai elinkustannusten lisäyksen kattamiseksi taikka toimialueen terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista päivärahaa tai muuta korvausta tai jos sen maksama päiväraha tai muu korvaus ei ole riittävä, hänelle maksetaan tämän asetuksen liitteen mukaista olosuhdekorvausta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Johtava asiantuntija
Tapio Puurunen

Liite

Palkkaluokat ja olosuhdekorvaus

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Olosuhdekorvaukset

2.1 Maa/operaatio Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä
Afganistan 198,09 euroa
Kenia 134,30 euroa
Libanon 149,77 euroa
UNMHA 20,00 euroa

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.