1250/2019

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2020 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 14 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 655/2015:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain (532/1998) 13 §:n mukaisia verovuoden 2020 jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Verovuoden 2020 jako-osuudet

Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2020 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2017 ja 2018 tietojen perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2019.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2020 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Valtiovarainministeri
Katri Kulmuni

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.