1247/2019

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1258/2011) 4 §:n johdantokappale sekä 2 ja 3 kohta, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 164/2016, seuraavasti:

4 §
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittely

Seuraavat toiminnot katsotaan elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi. Lisäksi kohtien 1 ja 4–7 mukaiset toiminnot katsotaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuksi toiminnaksi, tai toiminnaksi, johon sovelletaan sanotun asetuksen 10 artiklan mukaisia kansallisia mukautuksia. Kohtien 2 ja 3 mukaisiin toimintoihin sovelletaan sanotun asetuksen 10 artiklan mukaisia kansallisia mukautuksia ja lihantuotantoa koskevaa virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista erityispoikkeusta:


2) poron teurastus ja poron lihan leikkaaminen alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija toimittaa poronhoitolain (848/1990) 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella poron lihaa suoraan kuluttajalle enintään 5 000 kiloa vuodessa;

3) poron kuivalihan valmistus alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija toimittaa poronhoitolain 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella poron kuivalihaa suoraan kuluttajalle enintään 500 kiloa vuodessa;Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2019.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Hannu Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.