1209/2019

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1088/2011) 2 § seuraavasti:

2 §
Erityiset pätevyysvaatimukset

Sukeltajalla tulee olla suoritettuna sukellusalan ammattitutkinnon työsukeltamisen osaamisala tai soveltuva tutkinnon osa.

Soveltuvana tutkinnon osana pidetään sukellusalan ammattitutkinnon työsukeltamisen osaamisalan pakollista tutkinnon osaa Työsukeltaminen taso 1 tai sukellusalan ammattitutkinnon tutkimussukeltamisen osaamisalan pakollista tutkinnon osaa Tutkimussukeltaminen. Soveltuvan tutkinnon osan antaman pätevyyden riittävyyttä arvioidaan sukellussyvyyden, työtehtävän, käytettävien sukelluslaitteiden ja työmenetelmän perusteella.

Ulkomailla saadun ammattipätevyyden tunnustamisesta säädetään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Henkilö, jolla on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen sukeltajan pätevyys, saa edelleen tehdä tässä asetuksessa tarkoitettua työtä pätevyytensä rajoissa.

Tässä asetuksessa tarkoitetun pätevyyden saa myös se, joka on aloittanut ammattisukeltajan ammattitutkinnon tai siihen sisältyvän soveltuvan kevytsukeltajan tutkinnon suorittamisen ennen 1 päivää elokuuta 2019 ja joka suorittaa mainitun tutkinnon.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Hallitussihteeri
Mari Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.