1103/2019

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 2 §:n 2 kohta ja 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 2 kohta asetuksessa 1374/2015, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) IMDG-säännöstöllä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS) (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määritellyn säännöstön, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa, muutossarjaa 38–16;


4 §
Kuljetus ja tilapäinen säilytys

Sataman sisäisten siirtojen ja tilapäisen säilytyksen aikana pakkauksiin, säiliöihin, tie- ja rautatiekuljetuksissa käytettäviin kuljetusyksiköihin ja niiden merkintöihin, asiakirjoihin ja kuormaukseen sovelletaan IMDG-säännöstöä. IMDG-säännöstöstä voidaan poiketa soveltamalla IMDG-säännöstön 7.9.1 kohdassa tarkoitetun ja VAK-lain 6 §:n nojalla hyväksytyn poikkeuksen sisältämiä erityismääräyksiä, jos näitä määräyksiä on noudatettu satamaan saapuvassa kuljetuksessa. Asiakirjoja ei kuitenkaan edellytetä sisäisissä siirroissa.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.