1092/2019

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun, eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin sekä mainittuun yleissopimukseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön tehdyistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyvään nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaan säännöstöön (IGC-säännöstöön) Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.411(97) Lontoossa 25 päivänä marraskuuta 2016 tehdyt muutokset sekä mainitun yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyviin vuoden 1994 suurnopeusalusten turvallisuudesta annettuun säännöstöön (vuoden 1994 HSC-säännöstöön), vuoden 2000 suurnopeusalusten turvallisuudesta annettuun säännöstöön (vuoden 2000 HSC-säännöstöön), kansainvälisen kemikaalisäiliöalussäännöstöön (IBC-säännöstöön), IGC-säännöstöön, vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstöön) ja ehjän aluksen vakavuussäännöstöön (IS-säännöstöön) ja vuoden 1966 kansainvälinen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmilla MSC.436(99), MSC.438(99), MSC.439(99), MSC.440(99), MSC.441(99), MSC.442(99), MSC.443(99) ja MSC.444(99) Lontoossa 24 päivänä toukokuuta 2018 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 17 päivänä toukokuuta 2019.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston
(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla osoitteessa www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintävirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin

Hallitusneuvos
Katja Viertävä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.