1077/2019

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Ympäristöministeriön asetus Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin ja 17 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Etelä-Karjalan metsä-, suo-, järvi- ja rantaluonnon suojelemiseksi ja hoitamiseksi ja niiden eliöstön säilyttämiseksi luonnontilaisina ja niiden ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi tai ennalleen saattamiseksi, perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä ja opetusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi tämän asetuksen 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueita ovat seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla liitteissä 1–50 oleviin karttoihin:

1) Kolmikulman luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19,5 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 1);

2) Iltalan metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2,0 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 2);

3) Keskimaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 31,8 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 3);

4) Korpisaaren metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 15,2 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 4);

5) Kirpuvankiven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19,4 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 5);

6) Maisanmäen-Liekkiinnurmen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 18,9 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 6);

7) Niukkalan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 35,9 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 7);

8) Naattikummun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 8);

9) Vihermetsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,5 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 9);

10) Kannaksenruohikon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8,3 hehtaaria, Parikkalan kunnassa (liite 10);

11) Haukkavuoren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 27,4 hehtaaria, Ruokolahden kunnassa (liite 11);

12) Tarhalan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8,3 hehtaaria, Ruokolahden kunnassa (liite 12);

13) Likolahdenvuoren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 18,9 hehtaaria, Ruokolahden kunnassa (liite 13);

14) Väärärinteen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3,0 hehtaaria, Ruokolahden kunnassa (liite 14);

15) Hanhisuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 22,7 hehtaaria, Ruokolahden kunnassa (liite 15);

16) Onnelan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2,0 hehtaaria, Ruokolahden kunnassa (liite 16);

17) Härskiän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,1 hehtaaria, Ruokolahden kunnassa (liite 17);

18) Veteläsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5,3 hehtaaria, Rautjärven kunnassa (liite 18);

19) Rautjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8,7 hehtaaria, Rautjärven kunnassa (liite 19);

20) Hannolan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10,9 hehtaaria, Imatran kaupungissa (liite 20);

21) Takamaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,5 hehtaaria, Imatran kaupungissa (liite 21);

22) Suurijoen lehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5,0 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 22);

23) Korpikallion luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,8 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 23);

24) Luhdanlehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,6 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 24);

25) Putkinotkon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 25);

26) Kivisaaren lehtokorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5,2 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 26);

27) Vanha-Mielon metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14,0 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 27);

28) Koskuvinmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11,4 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 28);

29) Kaaliaiskorvenvuoren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 48,7 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 29);

30) Mustienkallioiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 82,7 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 30);

31) Luhtalammensuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 47,7 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 31);

32) Niemisenkärjen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 24,2 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 32);

33) Suomensalon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 37,5 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 33);

34) Alppilan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria, Lappeenrannan kaupungissa (liite 34);

35) Kohinmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7,6 hehtaaria, Lemin kunnassa (liite 35);

36) Mustaksensuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14,5 hehtaaria, Luumäen kunnassa (liite 36);

37) Someron lähteikön ja suon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria, Luumäen kunnassa (liite 37);

38) Peltolan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10,9 hehtaaria, Luumäen kunnassa (liite 38);

39) Tuulenpesänniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8,8 hehtaaria, Luumäen kunnassa (liite 39);

40) Vuohilammen metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 39,2 hehtaaria, Savitaipaleen kunnassa (liite 40);

41) Yhteisenmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 24,2 hehtaaria, Savitaipaleen kunnassa (liite 41);

42) Kuolimon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 99,0 hehtaaria, Savitaipaleen kunnassa (liite 42);

43) Korkia-ahon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 45,0 hehtaaria, Savitaipaleen kunnassa (liite 43);

44) Sopestin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 53,2 hehtaaria, Savitaipaleen kunnassa (liite 44);

45) Suurenlamminkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 9,2 hehtaaria, Taipalsaaren kunnassa (liite 45);

46) Lilmanmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7,3 hehtaaria, Taipalsaaren kunnassa (liite 46);

47) Piispalansupan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14,1 hehtaaria, Taipalsaaren kunnassa (liite 47);

48) Ryngänsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 53,4 hehtaaria, Taipalsaaren kunnassa (liite 48);

49) Kuivaniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5,0 hehtaaria, Taipalsaaren kunnassa (liite 49);

50) Saikonkylän ja Teljonselän saarten luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 87,6 hehtaaria, Taipalsaaren kunnassa (liite 50).

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Sallittua on kuitenkin:

1) ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueen ulkopuolisten alueiden välttämättömiä kuivatustarpeita varten;

2) ratalaissa (110/2007) tarkoitetulla suoja-alueella ja liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) tarkoitetulla suoja-alueella tehtävät rautatien ja maantien käytön ja kunnossapidon sekä liikenneturvallisuuden kannalta välttämättömät toimet;

3) Ryngänsuon luonnonsuojelualueen ja Saikonkylän-Teljonselän saarten luonnonsuojelualueen yhteydessä olevien pumppaamojen ja niihin liittyvien laskuojien ylläpitoon liittyvät toimenpiteet;

4) puolustusvoimien koulutus- ja harjoitustoiminta Piispalansupan luonnonsuojelualueella.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys saa jatkua 3 §:ssä säädetyn estämättä helmikuun 28 päivään 2021.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Ympäristö- ja
ilmastoministeri Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Heikki Korpelainen

Liitteet 1-50: YMa Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.