1056/2019

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 33 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 773/2017, seuraavasti:

3 §
Kotona annettava palvelu

Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Henkilömäärä Tuloraja euroa/kuukausi Maksuprosentti
1   588 35
2 1 084 22
3 1 701 18
4 2 103 15
5 2 546 13
6 2 924 11

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.


33 §
Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara

Jos kunta perii henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:n perusteella, on hänelle jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 euroa kuukaudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2019

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Laura Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.