1025/2019

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2019

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 §:n 9 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1345/2018, seuraavasti:

20 §
Tietojen antaminen eräille viranomaisille

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden estämättä antaa pyynnöstä:


9) Maanmittauslaitokselle asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) tarkoitettuun osakeluetteloon merkitsemistä ja maakaaressa (540/1995) tarkoitettuun lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjaamista varten tarpeelliset tiedot varainsiirtoveron suorittamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyyn kiinteistöluovutukseen, jos sitä koskevaa hakemusta ei lain voimaantulopäivään mennessä ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ja siirtokelpoisen erityisen oikeuden luovutukseen, jos siihen ei lain voimaantulopäivään mennessä ole haettu lainhuutoa tai luovutuksen kirjaamista.

HE 8/2019
VaVM 3/2019
EV 7/2019

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Mika Lintilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.