1019/2019

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2019

Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti kansaneläkelain (568/2007) 74 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1223/2009, ja

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 65 a § seuraavasti:

65 a §
Etuuden maksaminen ja keskeyttäminen Yhdistyneen kuningaskunnan erottua Euroopan unionista 

Sen estämättä, mitä 65 §:ssä säädetään, jos etuudensaaja asui Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun kuningaskunnan ero Euroopan unionin jäsenyydestä tuli voimaan, etuuden maksaminen keskeytetään vuoden kuluttua eroa seuraavan kuukauden alusta, jollei etuutta tule muusta syystä keskeyttää tai lakkauttaa tätä aiemmin.

74 §
Etuuden lakkaaminen

Eläke lakkaa ilman eri päätöstä, jos 65 §:n 1 momentin, 65 a §:n tai 73 §:n 3 momentin 1 tai 2 kohdan perusteella keskeytettyä eläkettä ei ole kahden vuoden kuluessa keskeyttämisestä lukien vaadittu maksettavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä lokakuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Lakia sovelletaan siitä päivästä, jona Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionin jäsenyydestä tulee voimaan, jos kuningaskunta ei ole ratifioinut Euroopan unionin kanssa tekemäänsä sopimusta erosta.

Tämän lain voimaan tullessa maksussa olevan 65 a §:ssä tarkoitetun eläkkeen maksamista jatketaan ilman hakemusta.

HE 15/2019
StVM 1/2019
EV 5/2019

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.