1000/2019

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2019

Puolustusministeriön asetus sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sotilastiedustelusta annetun lain (590/2019) 106 §:n 3 momentin ja 107 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valvonnan järjestämisestä ja annettavista selvityksistä puolustushallinnossa sekä sotilastiedustelun ulkoista valvontaa varten annettavista kertomuksista.

2 §
Tiedustelumenetelmistä laadittavat selvitykset

Sotilastiedusteluviranomaisen on laadittava vuosittain selvitys sotilastiedustelusta annetussa laissa tarkoitettujen tiedustelumenetelmien ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta. Selvitys on toimitettava puolustusministeriölle vuosittain.

Puolustusministeriön on toimitettava tiedustelumenetelmien ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta kertomukset eduskunnan oikeusasiamiehelle, tiedusteluvalvontavaliokunnalle ja tiedusteluvalvontavaltuutetulle vuosittain maaliskuun 15 päivään mennessä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä on mainittava tiedustelumenetelmittäin:

1) tiedustelumenetelmiä koskevien päätösten lukumäärä;

2) tiedustelumenetelmiä koskevien päätösten perusteena olleet sotilastiedustelun kohteet;

3) tiedustelumenetelmien kohteena olleiden henkilöiden lukumäärä, kun tiedustelumenetelmän käyttöä koskeva päätös on koskenut henkilöä;

4) sotilastiedustelun tiedustelumenetelmistä annetun valtioneuvoston asetuksen (711/2019) 24 §:n 6–10 kohdissa tarkoitettujen tietojen määrä vuositasolla;

5) tietolähteen rekisteröintiä koskevien päätösten lukumäärä;

6) arvio sotilastiedustelun ja tiedustelumenetelmien merkityksellisyydestä;

7) tieto rikostorjuntaan tehtävän ilmoituksen siirtämisestä;

8) tiedustelumenetelmien käytöstä ilmoittaminen;

9) tiedustelukieltojen ja jäljentämiskieltojen toteutuminen;

10) ilmaisukieltojen määrä;

11) toiminnan yhteydessä havaitut ongelmat, kehittämistarpeet ja muut merkittävät seikat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä on myös mainittava harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen ja väärien asiakirjojen määrä ja laji.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista annettu puolustusministeriön asetus (712/2019).

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2019

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Vanhempi hallitussihteeri
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.