Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

999/2019

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2019

Puolustusministeriön asetus Puolustusvoimien avaruustoiminnan valvonnasta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) 3 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Puolustusvoimien avaruustoiminnan valvonnasta.

2 §
Pääesikunta

Puolustusvoimien avaruustoiminnan valvonnasta sekä sen suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa pääesikunta.

3 §
Valvonta

Pääesikunnan on toimitettava puolustusministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle raportti Puolustusvoimien harjoittamastaan avaruustoiminnasta vuosittain. Puolustusministeriöllä on oikeus saada valvontatehtävänsä suorittamiseksi myös muut tarpeelliset tiedot pääesikunnalta.

Pääesikunnan on ilmoitettava puolustusministeriölle avaruustoiminnan aloittamisesta sekä avaruustoimintaansa liittyvistä muutoksista, joilla on merkittävää vaikutusta.

4 §
Vuosiraportti

Pääesikunnan on vuosittain antamassaan raportissa kuvattava erityisesti avaruustoiminnan tila, avaruusesineen toimivuus ja toimintahäiriöt, törmäysvaroitukset ja törmäysuhat, mahdolliset ympäristövaikutukset ja suunnitelma toiminnan aloittamiseksi, jatkamiseksi, muuttamiseksi tai päättämiseksi.

5 §
Tarkastusoikeus

Puolustusministeriöllä on oikeus suorittaa 4 §:n mukaisessa valvonnassaan tarpeellisia Puolustusvoimien avaruustoimintaan ja avaruusesineeseen kohdistuvia tarkastuksia.

Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä on oikeus päästä tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa Puolustusvoimien hallinnassa tai käytössä oleviin avaruustoiminnan harjoittamiseen käytettäviin tai käytettyihin tiloihin ja muille alueille, joilla on merkitystä avaruustoiminnan valvonnassa sekä saada tutkittavakseen valvontatehtävän kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään. Tarkastusta ei saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa.

6 §
Tiedonantovelvollisuus

Pääesikunnan on viipymättä ilmoitettava puolustusministeriölle, jos

1) avaruusesineen laukaisun aika tai paikka, laukaisuväline tai laukaisuyhtiö vaihtuu;

2) avaruusesineen lähettäminen epäonnistuu;

3) kiertoradalla oleva avaruusesine ei ole enää toiminnassa tai yhteys avaruusesineeseen muutoin on pysyvästi menetetty; tai

4) avaruustoiminnan tarkoitus muuttuu.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä lokakuuta 2019.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2019

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Vanhempi hallitussihteeri
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.