799/2019

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus tavaramerkeistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tavaramerkkilain (544/2019) 30 §:n 2 momentin ja 44 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Muutospyynnöt

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkihakemukseen ja rekisteröintiin kohdistuvan muutosta koskevan pyynnön tulee sisältää:

1) pyynnön esittäjän tunnistetiedot;

2) sen tavaramerkkihakemuksen hakemusnumero tai tavaramerkin rekisteröintinumero, johon pyyntö kohdistuu;

3) luettelo tavaroista tai palveluista, joita pyyntö koskee, jos se ei koske kaikkia tavaramerkkihakemuksen tai rekisteröinnin kattamia tavaroita tai palveluja;

4) muutos, joka halutaan merkittävän tavaramerkkirekisteriin.

Jos kyse on tavaramerkkilain (544/2019) 25 §:n mukaisesta merkin muuttamisesta, pyyntöön on liitettävä mainitun lain 16 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu merkin kuvaus.

2 §
Luovutuksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkilain 38 §:n 1 momentin mukaisen pyynnön luovutuksen merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin tulee sisältää:

1) merkitsemispyynnön esittäjän tunnistetiedot;

2) luovutuksensaajan tunnistetiedot;

3) tieto luovutetusta tavaramerkistä tai tavaramerkkihakemuksesta;

4) luettelo tavaroista tai palveluista, joita luovutus koskee;

5) luovutuksen voimaantulopäivä;

6) luovutuksen osoittava asiakirja;

7) luovutuksen saajan suostumus luovutuksen merkitsemiseksi, jos luovutuksen merkitsemistä pyytää muu kuin luovutuksen saaja;

8) tavaramerkkilain 81 §:n 1 momentin mukaiset selvitykset ja mahdolliset säännöt, jos luovutus koskee yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemusta tai -rekisteröintiä;

9) tavaramerkkilain 29 §:n 3 momentin mukainen todistus, jos se on tarpeen; ja

10) luovutuksensaajan asiamiehen tunnistetiedot, jos tavaramerkkilain 28 §:n 2 momentin mukaisesti luovutuksensaajalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella.

3 §
Panttauksen merkitseminen tavaramerkkirekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkilain 40 §:n 1 momentin mukaisen pyynnön panttauksen merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin tulee sisältää:

1) merkitsemispyynnön esittäjän tunnistetiedot;

2) pantinhaltijan tunnistetiedot;

3) tieto mihin tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen panttaus kohdistuu;

4) panttauksen voimaantulopäivä;

5) kirjallinen panttaussopimus.

4 §
Lisenssin merkitseminen tavaramerkkirekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetun tavaramerkkilain 43 §:n 1 momentin mukaisen pyynnön lisenssin merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin tulee sisältää:

1) merkitsemispyynnön esittäjän tunnistetiedot;

2) lisenssinhaltijan tunnistetiedot;

3) tieto mihin tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen lisenssi kohdistuu;

4) lisenssin voimassaoloaika;

5) kirjallinen lisenssisopimus tai muu vastaava asiakirja, joka osoittaa, että lisenssistä on sovittu, onko lisenssi yksinomainen vai rajoitettu, koskeeko se koko maata vai jotakin sen osaa ja tarkoittaako se kaikkia tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen kattamia tavaroita tai palveluja vai osaa niistä.

5 §
Rekisteröinnin uudistaminen

Tavaramerkkilain 30 §:n 2 momentin mukaisen paperisen uudistamishakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan tunnistetiedot;

2) tavaramerkin rekisteröinti- tai hakemusnumero, johon uudistamishakemus kohdistuu;

3) tavara- ja palveluluokat, jotka uudistetaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin hakemuksiin ja pyyntöihin.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2019

Elinkeinoministeri
Katri Kulmuni

Teollisuusneuvos
Mikko Huuskonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.