758/2019

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen (162/2015) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 918/2018, ja 3 momentti seuraavasti:

6 §
Valtioneuvoston hallintoyksikön organisaatio

Tietotoimialalla on tiedonhallintayksikkö ja IT-yksikkö. Tiedonhallintayksikössä on neljä tiedonhallintaryhmää, joita ovat EU-asioiden ja kansainvälisten asioiden ryhmä, arkistointi- ja salassa pidettävien aineistojen ryhmä sekä kaksi asiakirjahallintaryhmää.

Tila- ja turvallisuustoimialalla on valmiusyksikkö ja tila- ja virastopalveluyksikkö. Tila- ja virastopalveluyksikössä on neljä virastopalveluryhmää, toimitilaryhmä, edustustilaryhmä ja kuljetusryhmä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. Sen 6 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 2 päivänä joulukuuta 2019.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Pääministeri
Antti Rinne

Alivaltiosihteeri
Timo Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.