747/2019

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 166 §:n 2 momentin nojalla ja eläkesäätiölain (1774/1995) 43 §:n 2 momentin 3 kohdan ja 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ovat eläkesäätiölain 43 §:n 2 momentin 3 kohta laissa 1122/2006 ja 43 §:n 3 momentti laissa 85/1999:

1 §
Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan eläkesäätiön työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan.

2 §
Työntekijän eläkelain mukaisen eläkevastuun laskeminen

Eläkesäätiölain (1774/1995) 43 §:ssä tarkoitettu työntekijän eläkelain mukainen eläkevastuu lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Eläkevastuun laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2019 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista (1144/2014).

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2: STMa eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.