744/2019

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (712/2015) 5 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 395/2018, seuraavasti:

5 §
Mittalaitteen mittapoikkeama

Mittapoikkeamaa käytetään, kun kasvulohko tarkastetaan paikalla. Mittapoikkeama on laskettava mitatusta pinta-alasta.

Mittapoikkeama voi olla enintään 1,0 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla, mutta kuitenkin enintään yksi hehtaari.

Mittapoikkeamia ei käytetä kasvulohkolla, jonka pinta-ala on tukihakemuksessa ilmoitettu digitoitua pinta-alaa suuremmaksi ja jota koskevaan tukihakemukseen ei ole liitetty hyväksyttävää liitekarttaa.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.