743/2019

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (71/2018) 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentti asetuksessa 1066/2018, seuraavasti:

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota myönnetään tukialueittain enintään seuraava euromäärä eläintä kohden:

alue euroa
Manner-Ahvenanmaa 648
tukialueen AB ulkosaaristo 1 000
muu tukialue AB 573

12 §
Eläimestä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

tukialueen AB ulkosaaristo euroa Manner-Ahvenanmaa euroa muu tukialue AB euroa tukialue C euroa
emolehmä ja emolehmähieho 535,00 376,00 376,00 170,00
sonni ja härkä 1 132,00 488,00 490,00 160,00
teurashieho - 174,30 174,30 -
saaristohieho 685,00 - - -

21 §
Uuhi-, kuttu-, teuraskaritsa ja -kilipalkkioiden määrä

Uuhi-, kuttu-, teuraskaritsa ja -kilipalkkioita myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

tukialueen AB ulkosaaristo euroa Manner-Ahvenanmaa euroa muu tukialue AB euroa tukialue C euroa
teuraskaritsat ja -kilit 29,20 29,20 29,20 29,20
uuhet 105,00 92,00 50,90 -
kutut 105,00 105,00 105,00 -

25 §
Peltokasvipalkkion määrä

Peltokasvipalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

tukialue AB euroa tukialue C euroa
valkuaiskasvit 70,00 70,00
ruis 86,80 86,80
sokerijuurikas 98,00 98,00
tärkkelysperuna 556,00 556,00
avomaanvihannekset 133,50 -


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä kesäkuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.