739/2019

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus avaruusasiain neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii avaruusasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on:

1) edistää ja kehittää avaruusalan toimintaympäristöä, liiketoiminnan ja tutkimuksen edellytyksiä sekä hallinnonalojen yhteistyötä;

2) edistää avaruusalalla kansainvälistä yhteistyötä ja Suomen kansainvälistä vaikuttavuutta;

3) seurata ja arvioida avaruusalaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä sääntelyä, käytäntöä ja kehitystä;

4) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja avaruusalaa koskevan lainsäädännön ja hallintokäytännön kehittämiseksi sekä alan rahoituksen ja kansainvälisen yhteistyön suuntaamiseksi ja kehittämiseksi;

5) edistää avaruusalan näkyvyyttä ja viestintää;

6) suorittaa muut työ- ja elinkeinoministeriön sille antamat tehtävät.

2 §
Toimikausi ja kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarvittava määrä muita jäseniä, jotka edustavat neuvottelukunnan toimialan ja tehtävien kannalta tarpeellisten hallinnonalojen sekä tieteen ja tutkimuksen, teollisuuden ja avaruustoiminnan muiden hyödyntäjien asiantuntemusta. Puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle ei makseta palkkiota.

Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi estynyt osallistumaan neuvottelukunnan toimintaan, työ- ja elinkeinoministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä ja tilapäisiä asiantuntijoita tarvitsemassaan laajuudessa.

3 §
Sihteeristö ja jaostot

Neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriön nimittämä päätoiminen sihteeristö. Lisäksi neuvottelukunnalla voi olla sivutoimisia sihteereitä.

Neuvottelukunta voi asettaa toimialansa ja tehtäviensä kannalta tarpeellisen määrän jaostoja. Neuvottelukunta määrää jaostolle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jaoston toiminnan kannalta tarvittavan määrän jäseniä. Neuvottelukunta antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet asioiden käsittelystä jaostoissa.

4 §
Asioiden käsittely

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Neuvottelukunta voi laatia toimintaansa varten työjärjestyksen.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan avaruusasiain neuvottelukunnasta annettu asetus (288/1992).

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2019

Elinkeinoministeri
Katri Kulmuni

Neuvotteleva virkamies
Tuija Ypyä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.