614/2019

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 119 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 427/2019:

1 §

Kalastuslain (379/2015) 119 §:n 1 momentissa mainittujen lajien määritetyt yksiköt ja niiden arvot ovat:

1) itämeren lohi meressä ja sisävesissä 3 470 euroa;

2) rasvaeväleikattu itämeren lohi meressä ja sisävesissä 170 euroa;

3) jäämeren lohi sisävesissä 3 480 euroa;

4) järvilohi liitteiden 1 ja 2 karttoihin merkityissä Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä 7 510 euroa;

5) rasvaeväleikattu järvilohi liitteiden 1 ja 2 karttoihin merkityissä Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä 1 750 euroa;

6) järvilohi muualla kuin liitteiden 1 ja 2 karttoihin merkityissä Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä 280 euroa;

7) ankerias 3 510 euroa;

8) nahkiainen 100 euroa;

9) taimen meressä ja mereen laskevassa joessa 3 260 euroa;

10) rasvaeväleikattu taimen meressä ja mereen laskevassa joessa 390 euroa;

11) taimen sisävesissä leveyspiirin 67 astetta pohjoista leveyttä eteläpuolella 2 440 euroa;

12) rasvaeväleikattu taimen sisävesissä leveyspiirin 67 astetta pohjoista leveyttä eteläpuolella 260 euroa;

13) taimen sisävesissä leveyspiirin 67 astetta pohjoista leveyttä pohjoispuolella 410 euroa;

14) rasvaeväleikattu taimen sisävesissä leveyspiirin 67 astetta pohjoista leveyttä pohjoispuolella 80 euroa;

15) taimen purossa ja lammessa, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä 230 euroa;

16) harjus meressä 1 360 euroa;

17) harjus sisävesissä leveyspiirin 67 astetta pohjoista leveyttä eteläpuolella 300 euroa;

18) harjus sisävesissä leveyspiirin 67 astetta pohjoista leveyttä pohjoispuolella 100 euroa;

19) nieriä Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä liitteen 3 karttaan merkityllä alueella 5 100 euroa;

20) nieriä liitteen 3 karttaan merkityssä muualla Vuoksen vesistössä kuin 19 kohdassa tarkoitetulla alueella 960 euroa;

21) nieriä Inarijärvessä 240 euroa;

22) jokirapu 50 euroa;

23) siika mereen laskevassa joessa tai purossa 460 euroa.

2 §

Kooltaan alle 25 senttimetrin pituisen kalan arvo on kymmenen prosenttia vastaavalle 1 §:ssä määritetylle yksikölle mainitussa pykälässä säädetystä arvosta.

Nahkiaisen ja jokiravun kaikkien yksilöiden arvo on kuitenkin 1 §:ssä säädetty.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2019.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Sanna Koljonen

Liitteet: MMa uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.