577/2019

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta annetun lain (231/2019) nojalla:

1 §

Pariisissa 24 päivänä marraskuuta 2016 tehty monenvälinen yleissopimus, jolla toteutetaan verosopimuksiin liittyvät toimenpiteet veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 13 päivänä helmikuuta 2019 ja tasavallan presidentti 22 päivänä helmikuuta 2019. Hyväksymiskirja on talletettu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön pääsihteerin huostaan 25 päivänä helmikuuta 2019.

2 §

Suomi on yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä tehnyt varaumat sekä antanut ilmoitukset, jotka ilmenevät asetuksen liitteestä.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta annettu laki (231/2019) tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 22/2019)

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2019

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Minna Ojala

Liite: Yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä tehdyt varaumat sekä annetut ilmoitukset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.