485/2019

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen VI tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) liitteeseen VI Lontoossa 13 päivänä huhtikuuta 2018 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.301(72) hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019 niin kuin niistä on sovittu.

Edellä 1 momentissa mainitun liitteen 21 sääntöön tehtyjä muutoksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 15 päivänä maaliskuuta 2019.

2 §

Edellä 1 §:n 1 momentissa mainitun liitteen 21 sääntöön tehtyjä muutoksia sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimusmääräysten mukaista soveltamispäivää 5 päivästä huhtikuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

3 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2019.

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston kotisivuilla osoitteessa www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintävirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston kotisivuilla osoitteessa www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintävirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Erityisasiantuntija
Sirkku Jaakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.