463/2019

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen I osan 2 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015) liitteen I osa 2 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Lupa selluloidin teolliseen käsittelyyn ja varastointiin on haettava ja sitä koskeva ilmoitus tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Työministeri
Jari Lindström

Hallitusneuvos
Pauliina Kanerva

Liite I: Luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden ja suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevien velvoitteiden määräytyminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.