414/2019

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 5 §:n 8 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 837/2015,

muutetaan 5 §:n 7 kohta, sellaisena kuin se asetuksessa 837/2015, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 1131/2011, 1550/2011, 430/2012, 849/2014 ja 1333/2015, uusi 21 a kohta seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtäviä ovat:


21 a) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;


5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


7) hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 4 kohdassa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa avoinna oleviksi ilmoitetut virat ja määräaikaiset virkasuhteet täytetään noudattaen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2019

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Karri Safo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.