366/2019

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (869/2016) 2 §:n 19 ja 25 kohta ja 4 §:n 13 ja 14 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 25 kohta asetuksessa 787/2018 ja 4 §:n 14 kohta asetuksessa 492/2017, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 492/2017 ja 787/2018, uusi 26 ja 27 kohta sekä asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:


19) päätös biopolttoaineiden, bionesteiden tai biopolttoöljyn raaka-ainetta koskevista ennakkotiedoista;


25) päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen maksamisesta;

26) päätös päästökaupan vakiintuneelle laitokselle tai uudelle osallistujalle maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista vuoden 2020 jälkeisille päästökauppakausille ja päätös sen muuttamisesta;

27) päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymisestä ja päätös sen muuttamisesta.

4 §
Hakemusmaksut

Energiaviraston muihin kuin kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:


13) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää koskevassa asiassa:

a) päätös toiminnanharjoittajan laajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä 8 000 euroa;

b) päätös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 4 000 euroa;

c) päätös toiminnanharjoittajan suppean kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä 2 000 euroa;

d) päätös tämän kohdan c alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 1 000 euroa;

e) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamisesta 550 euroa;

14) päätös biopolttoaineiden, bionesteiden tai biopolttoöljyn raaka-ainetta koskevasta ennakkotiedosta 3 000 euroa;

8 a §
Maksutta myönnettäviä päästöoikeuksia koskevien päätösten maksut

Energiaviraston päätöksistä, jotka koskevat päästökaupan vakiintuneelle laitokselle tai uudelle osallistujalle maksutta myönnettäviä päästöoikeuksia ja päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymistä sekä näiden päätösten muuttamista, peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) päätös maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista 2 200 euroa;

2) päätös maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista annetun päätöksen muuttamisesta 1 200 euroa;

3) päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymisestä 1 500 euroa;

4) päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymisestä annetun päätöksen muuttamisesta 600 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Markku Kinnunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.