289/2019

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain (558/2009) 36 a §:n 1 momentin ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 28 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 1367/2018 ja jälkimmäinen laissa 1368/2018:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolain (558/2009) 36 a §:n 1 momentissa ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 28 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta korkeakoulujen yhteishausta.

2 §
Korkeakoulujen yhteishakujen järjestäminen

Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään joka vuosi keväisin ja syksyisin:

1) syksyllä alkavaan vieraskieliseen koulutukseen, Taideyliopiston koulutukseen ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutukseen (kevään ensimmäinen yhteishaku);

2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun syksyllä alkavaan koulutukseen (kevään toinen yhteishaku);

3) keväällä alkavaan koulutukseen (syksyn yhteishaku).

Opetushallitus vastaa korkeakoulujen yhteishakujen valtakunnallisesta toteutuksesta sekä koulutukseen hakeutumiseen ja valintaan liittyvän valtakunnallisen tiedotuksen järjestämisestä.

Opetushallitus valmistelee vuosittain yhdessä korkeakoulujen kanssa yhteishakujen aikataulun, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa.

Korkeakoulut huolehtivat opiskelijavalinnan edellytyksenä olevien tietojen tallentamisesta yhteishaun tietojärjestelmiin sekä hakukohteisiinsa liittyvästä tiedotuksesta ja hakijoiden neuvonnasta.

3 §
Hakukohteet

Hakija saa hakea kussakin yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen.

Kevään toisessa yhteishaussa ja syksyn yhteishaussa hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä. Hakija saa muuttaa hakutoivejärjestystään opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan hakuajan päättymiseen saakka.

4 §
Hakijan valitseminen hakukohteeseen kevään ensimmäisessä yhteishaussa

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, jolloin hakija voi valita, minkä paikan ottaa vastaan.

5 §
Hakijan valitseminen hakukohteeseen muussa yhteishaussa

Kun kevään toisessa yhteishaussa tai syksyn yhteishaussa kaikkien hakukohteiden valintaehdotukset ovat valmiit tai kun valinnan tulos on hakijan osalta lopullinen, hakija valitaan ylimpään hakukohteeseen, johon hänen valintamenestyksensä riittää.

Hakija voi tulla kuitenkin valituksi myöhemmin varasijalta ylempään hakukohteeseensa. Jos hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan ehdollisesti ja hänet valitaan myöhemmin varasijalta hakukohteeseen, joka on hakutoivejärjestyksessä ylempänä, ehdollisesti vastaanotettu paikka peruuntuu.

6 §
Lisähaku

Jos korkeakoulu ei käytä yliopistolain 36 a §:n 2 momentissa ja ammattikorkeakoululain 28 a §:n 2 momentissa tarkoitettua erillisvalintaa ottaessaan opiskelijoita yhteishaussa täyttämättä jääneille opiskelupaikoille, korkeakoulu voi järjestää hakukohteeseen yhteishakuun kuuluvan lisähaun. Jos lisähaku järjestetään, kaikki varsinaisena hakuaikana kyseiseen hakukohteeseen hakeneet hyväksyttävissä olevat hakijat valitaan ennen lisähaussa hakeneita.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 tammikuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan korkeakoulujen yhteishausta annettu valtioneuvoston asetus (293/2014).

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2019

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Anne-Mari Virolainen

Hallitusneuvos
Laura Hansén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.