205/2019

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2019

Ympäristöministeriön asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin ja 17 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Etelä-Savon maakunnan edustavien lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen sekä ranta- ja saaristoluonnon suojelemiseksi, rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi 2 §:ssä tarkoitetut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueita ovat seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla asetuksen liitteissä 1–94 oleviin karttoihin:

1) Kokinniemen-Syväsalmensaaren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11 hehtaaria (liite 1), Enonkosken kunnassa;

2) Käkölammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 0,5 hehtaaria (liite 2), Enonkosken kunnassa;

3) Apaanmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8 hehtaaria (liite 3), Heinäveden kunnassa;

4) Heinolanmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 17 hehtaaria (liite 4), Heinäveden kunnassa;

5) Koskijärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 hehtaaria (liite 5), Heinäveden kunnassa;

6) Kyrönsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 15 hehtaaria (liite 6), Heinäveden kunnassa;

7) Leväsensuon-Haisevanpuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 29 hehtaaria (liite 7), Heinäveden kunnassa;

8) Somerjoensuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 22 hehtaaria (liite 8), Heinäveden kunnassa;

9) Valkeisnevan-Polvijoensuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 59 hehtaaria (liite 9), Heinäveden kunnassa;

10) Hirvensalmen Suurisuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 98 hehtaaria (liite 10), Hirvensalmen kunnassa;

11) Kolmhaukisen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 hehtaaria (liite 11), Hirvensalmen kunnassa;

12) Savisalon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 30 hehtaaria (liite 12), Hirvensalmen kunnassa;

13) Vahvaselän-Vahvajärven metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 25 hehtaaria (liite 13), Hirvensalmen kunnassa;

14) Eteläselän lehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria (liite 14), Joroisten kunnassa;

15) Huutokosken luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 hehtaaria (liite 15), Joroisten kunnassa;

16) Ruokojärven-Mulan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria (liite 16), Joroisten kunnassa ja Varkauden kaupungissa;

17) Tervaruukinsalon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 77 hehtaaria (liite 17), Joroisten kunnassa;

18) Karhuvuoren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11 hehtaaria (liite 18), Juvan kunnassa;

19) Myllyjoen lehtokorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 0,6 hehtaaria (liite 19), Juvan kunnassa;

20) Pattoin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 30 hehtaaria (liite 20), Juvan kunnassa;

21) Riuttaniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10 hehtaaria (liite 21), Juvan kunnassa;

22) Hänninsaaren-Likokankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 34 hehtaaria (liite 22), Kangasniemen kunnassa;

23) Kinanevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 79 hehtaaria (liite 23), Kangasniemen kunnassa;

24) Leppäselän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 17 hehtaaria (liite 24), Kangasniemen kunnassa;

25) Malloksen saarten luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11 hehtaaria (liite 25), Kangasniemen kunnassa;

26) Petäisen metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 26 hehtaaria (liite 26), Kangasniemen kunnassa;

27) Pitkäniitunkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 12 hehtaaria (liite 27), Kangasniemen kunnassa;

28) Pukkiselän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 hehtaaria (liite 28), Kangasniemen kunnassa;

29) Anttilan tilan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 42 hehtaaria (liite 29), Mikkelin kaupungissa.

30) Hullanvuoren-Pälväsaarten luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 9 hehtaaria (liite 30), Mikkelin kaupungissa;

31) Kakrialansuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 40 hehtaaria (liite 31), Mikkelin kaupungissa;

32) Karkialammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11 hehtaaria (liite 32), Mikkelin kaupungissa;

33) Launinsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11 hehtaaria (liite 33), Mikkelin kaupungissa;

34) Lierosaaren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 65 hehtaaria (liite 34), Mikkelin kaupungissa;

35) Mustalammen-Nurmilammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 hehtaaria (liite 35), Mikkelin kaupungissa;

36) Männistön metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8 hehtaaria (liite 36), Mikkelin kaupungissa;

37) Mörönpesänkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 12 hehtaaria (liite 37), Mikkelin kaupungissa;

38) Onttoinvuorensuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria (liite 38), Mikkelin kaupungissa;

39) Pahalamminvuoren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 58 hehtaaria (liite 39), Mikkelin kaupungissa;

40) Pitkäjärven-Löytynlammen saarien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 hehtaaria (liite 40), Mikkelin kaupungissa;

41) Pohjoislammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 hehtaaria (liite 41), Mikkelin kaupungissa;

42) Rauhajärven saarten luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 hehtaaria (liite 42), Mikkelin kaupungissa;

43) Ristiinansuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 22 hehtaaria (liite 43), Mikkelin kaupungissa;

44) Taloahon metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19 hehtaaria (liite 44), Mikkelin kaupungissa;

45) Tuhkaan-Aslahden-Orjuun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 hehtaaria (liite 45), Mikkelin kaupungissa;

46) Tujunlammen-Kilpuilammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 67 hehtaaria (liite 46), Mikkelin kaupungissa;

47) Varsasaaren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria (liite 47), Mikkelin kaupungissa:

48) Vänkkäänsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 80 hehtaaria (liite 48), Mikkelin kaupungissa ja Hirvensalmen kunnassa;

49) Suursuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 84 hehtaaria (liite 49), Mikkelin kaupungissa ja Mäntyharjun kunnassa;

50) Hätälammenkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19 hehtaaria (liite 50), Mäntyharjun kunnassa;

51) Kihtelysniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 31 hehtaaria (liite 51), Mäntyharjun kunnassa;

52) Kinalammen metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 22 hehtaaria (liite 52), Mäntyharjun kunnassa;

53) Kurkivuoren rinnelehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria (liite 53), Mäntyharjun kunnassa;

54) Laukoniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 33 hehtaaria (liite 54), Mäntyharjun kunnassa;

55) Lähdemäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 20 hehtaaria (liite 55), Mäntyharjun kunnassa;

56) Lärsänkankaan-Lamminpäänsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 22 hehtaaria (liite 56), Mäntyharjun kunnassa;

57) Pyhäniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 56 hehtaaria (liite 57), Mäntyharjun kunnassa;

58) Sammakkolammen metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 21 hehtaaria (liite 58), Mäntyharjun kunnassa;

59) Solistonsuon ja Alatalon metsien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 27 hehtaaria (liite 59), Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnissa;

60) Ahvenjärven haan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria (liite 60), Pertunmaan kunnassa;

61) Ahvenjärven metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria (liite 61), Pertunmaan kunnassa;

62) Anetun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 44 hehtaaria (liite 62), Pertunmaan kunnassa;

63) Hörhänjoen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 80 hehtaaria (liite 63), Pertunmaan kunnassa;

64) Lautjärven-Kaituenlammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 22 hehtaaria (liite 64), Pertunmaan kunnassa;

65) Mallatlahden metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3 hehtaaria (liite 65), Pertunmaan kunnassa;

66) Tillinkankaan-Riutanmaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 75 hehtaaria (liite 66), Pertunmaan kunnassa;

67) Haapajokivarren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 13 hehtaaria (liite 67), Pieksämäen kaupungissa;

68) Iso-Kylmän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria (liite 68), Pieksämäen kaupungissa;

69) Sairun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 20 hehtaaria (liite 69), Pieksämäen kaupungissa:

70) Vuorisen vuoren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 hehtaaria (liite 70), Pieksämäen kaupungissa;

71) Kaitajärven metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19 hehtaaria (liite 71), Puumalan kunnassa;

72) Ruokojärven metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 hehtaaria (liite 72), Puumalan kunnassa;

73) Vartiokallion luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 17 hehtaaria (liite 73), Puumalan kunnassa;

74) Lajunsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 75 hehtaaria (liite 74), Rantasalmen kunnassa;

75) Lehmilammen lehtojen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria (liite 75), Rantasalmen kunnassa;

76) Tornioniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10 hehtaaria (liite 76), Rantasalmen kunnassa;

77) Vaahersalonlammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria (liite 77), Rantasalmen kunnassa;

78) Haarikon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 88 hehtaaria (liite 78), Savonlinnan kaupungissa;

79) Härkövuoren-Koivusaaren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 32 hehtaaria (liite 79), Savonlinnan kaupungissa;

80) Koivukummun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 6 hehtaaria (liite 80), Savonlinnan kaupungissa;

81) Kuonanluhdan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 13 hehtaaria (liite 81), Savonlinnan kaupungissa;

82) Kurenperänsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 17 hehtaaria (liite 82), Savonlinnan kaupungissa;

83) Miklinsalmen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19 hehtaaria (liite 83), Savonlinnan kaupungissa;

84) Lepikkolammen-Takolamminsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 15 hehtaaria (liite 84), Savonlinnan kaupungissa;

85) Ritokorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 9 hehtaaria (liite 85), Savonlinnan kaupungissa;

86) Sorvaslahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria (liite 86), Savonlinnan kaupungissa;

87) Viitalahden metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11 hehtaaria (liite 87), Savonlinnan kaupungissa;

88) Enonveden-Rutkanlahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 61 hehtaaria (liite 88), Sulkavan kunnassa;

89) Kukkarlahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10 hehtaaria (liite 89), Sulkavan kunnassa;

90) Kukkosenkorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria (liite 90), Sulkavan kunnassa;

91) Majoonkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19 hehtaaria (liite 91), Sulkavan kunnassa;

92) Paskolammin purolehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 hehtaaria (liite 92), Sulkavan kunnassa;

93) Peräkorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3 hehtaaria (liite 93), Sulkavan kunnassa;

94) Ruokolahden metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 15 hehtaaria (liite 94), Sulkavan kunnassa.

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Seuraavat toimet ovat kuitenkin sallittuja:

1) ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueen ulkopuolisten alueiden välttämättömiä kuivatustarpeita varten;

2) olemassa olevan vesijohtoputken ylläpitoon liittyvät toimenpiteet Ruokojärven-Mulan ja Valkeisnevan-Polvijoensuon luonnonsuojelualueilla;

3) olemassa olevan moottorikelkkauran yllä- ja kunnossapito Leväsensuon-Haisevanpuron luonnonsuojelualueella;

4) puolustusvoimien harjoitus- ja koulutustoiminta Karkialammen luonnonsuojelualueella, johon puolustusvoimilla on käyttöoikeus;

5) olemassa olevan tien kunnostus sekä välttämätön leventäminen ja ylläpito Koskijärven luonnonsuojelualueella.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään, tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi jatkua 31 päivään joulukuuta 2019.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Korpi

Liitteet: YMa Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.