203/2019

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2019

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2019 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1129/2017:

1 §

Verovuoden 2019 ennakonpidätysten, kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2019 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtion verojen osuus 30,06 %
Kunnallisveron osuus 61,38 %
Kirkollisveron osuus 2,89 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
– sairaanhoitomaksun osuus 1,42 %
– päivärahamaksun osuus 4,25 %
3 §

Verovuodelta 2019 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten yksittäisten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2017 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2019 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2019 ja 1 päivän tammikuuta 2018 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2019 ja 1 päivän tammikuuta 2018 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2019 kirkollisveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2019 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2019 Helmikuu 2 344 298 000
Maaliskuu 2 401 675 000
Huhtikuu 2 528 882 000
Toukokuu 2 534 491 000
Kesäkuu 2 450 033 000
Heinäkuu 2 830 075 000
Elokuu 2 541 825 000
Syyskuu 2 356 189 000
Lokakuu 2 397 029 000
Marraskuu 2 355 929 000
Joulukuu 2 353 247 000
2020 Tammikuu 2 552 276 000

Työnantajan sairausvakuutusmaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2019 Helmikuu 53 840 000
Maaliskuu 54 030 000
Huhtikuu 56 660 000
Toukokuu 57 100 000
Kesäkuu 57 910 000
Heinäkuu 68 930 000
Elokuu 62 240 000
Syyskuu 57 060 000
Lokakuu 55 740 000
Marraskuu 55 750 000
Joulukuu 55 240 000
2020 Tammikuu 60 740 000
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2019.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2019

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Erityisasiantuntija
Pertti Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.