173/2019

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2019

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II osan 10 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 301/2018, uusi 5 momentti ja 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 301/2018 ja 984/2018, uusi 16 a kohta seuraavasti:

II OSA

LIIKENNEMARKKINAT

10 luku

Laivaväen pätevyydet

1 §
Luvun soveltamisala

Perinnealukseen sovelletaan lastialusten laivaväkeä koskevia pätevyysvaatimuksia, kun aluksella kuljetetaan enintään 12 matkustajaa, ja matkustaja-alusten laivaväkeä koskevia pätevyysvaatimuksia, kun aluksella kuljetaan enemmän kuin 12 matkustajaa.

2 §
Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:


16 a) perinnealuksella Museoviraston perinnealusrekisteriin rekisteröityä kotimaanliikenteessä muuten kuin säännöllisessä liikenteessä käytettävää historiallista alusta, jonka pituus on vähintään 5,5 metriä ja joka on suunniteltu ennen vuotta 1965;Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2019.

HE 198/2018
LiVM 30/2018
EV 174/2018

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.