164/2019

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus raaka-ainetakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan raaka-ainetakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen (1400/2001) 7 §:n 2 momentti ja

muutetaan 3 § seuraavasti:

3 §
Valtioneuvoston periaatepäätös

Finnveran on toimitettava takuuhakemus selvityksineen ja esityksensä takuun myöntämisestä, riskeistä ja takuukatteesta sekä muista luotto- ja takuujärjestelyyn liittyvistä erityisistä näkökohdista työ- ja elinkeinoministeriölle valtioneuvoston periaatepäätöksen tekemistä varten.

Työ- ja elinkeinoministeriön on hankittava asiasta valtiovarainministeriön ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa tahojen lausunnot ennen valtioneuvoston periaatepäätöksen tekemistä.

Valtioneuvosto harkitsee periaatepäätöstä tehdessään kuinka tarpeellinen taattava luotto on kansantalouden kannalta tärkeän tuonnin edellytyksenä ja ilmoittaa periaatepäätöksessä, onko edellytyksiä takuun myöntämiselle sekä vahvistaa katettavat riskit, takuukatteen ja muut takuun keskeiset ehdot sekä periaatepäätöksen voimassaoloajan.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2019.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2019

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitussihteeri
Timo-Jaakko Uotila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.