161/2019

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (699/2017) uusi 12 a § seuraavasti:

12 a §
Valintapisteet pääsy- ja soveltuvuuskokeesta erityisiä turvallisuusvaatimuksia sisältävään tutkintoon tai osaamisalaan

Koulutuksen järjestäjä voi jättää valitsematta hakijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ssä tarkoitettuun tutkintoon tai osaamisalalle antamalla hänelle pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0 valintapistettä.

Jos hakija jätetään valitsematta 1 momentissa tarkoitettuun tutkintoon tai osaamisalalle pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella antamalla hänelle 0 valintapistettä, koulutuksen järjestäjän tulee selvittää yhdessä hakijan kanssa tämän suoritettavaksi soveltuva tutkinto tai koulutus. Koulutuksen järjestäjän tulee lisäksi ohjata hakija hakeutumaan toisen koulutuksen järjestäjän järjestämään koulutukseen, jos koulutuksen järjestäjä ei itse järjestä soveltuvaa tutkintoa tai koulutusta. Tarvittaessa koulutuksen järjestäjän tulee ohjata hakija muun tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2019 tai sen jälkeen alkavaan perustutkintokoulutukseen. Ennen mainittua ajankohtaa alkavaan perustutkintokoulutukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2019

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Emma Thomasén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.