155/2019

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 3 §:n 2 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 649/2017, seuraavasti:

3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien, Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, tietosuojavaltuutetun toimiston, tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon, konkurssiasiamiehen toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, lapsiasiavaltuutetun toimiston, Onnettomuustutkintakeskuksen, kuluttajariitalautakunnan, Oikeusrekisterikeskuksen, tuomarinvalintalautakunnan, tuomarinkoulutuslautakunnan, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan virkoja; päätökset, jotka koskevat syyttäjänvirastojen virkoja, tekee kuitenkin Valtakunnansyyttäjänvirasto ja päätökset, jotka koskevat ulosottovirastojen virkoja, tekee Valtakunnanvoudinvirasto;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2019

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Hallitussihteeri
Anna Gau

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.